Magnetfältsindikator

Magnetfältsindikator Magnetfältsindikator
Pennformat instrument som indikerar
för alla slags magnetiska fält då den
isolerade spetsen lyser rött.
art.nr MT7
   
   
Magnetfältsindikator Litet instrument som indikerar
för alla slags magnetiska fält då den
isolerade spetsen lyser rött.
art.nr 8423