Skruvframmatare ESD

Skruvmatare 

Fabrikat Delta Regis
Effektiviserar skruvhanteringen.

Reducerar belastningsskador.

art.nr FF-520