Skruvstycken

Skruvstycke Skruvstycket har kulled vilket möjliggör att det kan
vridas 360° och vinklas 90°.
art.nr 1B
   
   
Skruvstycke Skruvstycket har kulled vilket möjliggör att det kan vridas 360° och vinklas 90°.
art.nr 1BS
   
   
Skruvstycke Fabrikat PanaVise
Litet skruvstycke lämpligt för arbete med mindre
arbetsobjekt som t ex kontakter.
art.nr P201
   
   
Skruvstycke Fabrikat PanaVise
Flexibelt, roterbar 360° och tiltas 90°.
art.nr P301