Bits och Klingor

Phillips bits & klingor
   

 

Längd 25 mm - 1/4'' fäste - ej maskinfäste

 Art.nr                  Storlek  Färgkod   Övrigt

C6-190-00 00    
C6-190-0 0 Guld  
C6-190-1 1 Guld  
C6-190-2 2 Guld  
C6-190-3 3 Guld  
C6-PH1-Z 1   Zirkonbelagd
C6-PH2-Z 2   Zirkonbelagd
C6-851/1-BDC 1  

Diamantspån-

belagd

C6-851/2-BDC 2  

Diamantspån-

belagd

 

 

Längd 50 mm - 1/4''fäste - maskinfäste

 Art.nr                 Storlek  Färgkod     Övrigt

E6-190-000 000    
E6-190-00 00    
E6-190-0 0 guld  
E6-190-1 1 guld  
E6-190-2 2 guld  
E6-190-3 3 guld  
E6-PH1-Z 1   Zirkonbelagd
E6-PH2-Z 2   Zirkonbelagd
E6-851/1-BDC 1  

Diamantspån-

belagd

E6-851/2-BDC 2  

Diamantspån-

belagd

 

Längd 70 mm - 1/4''fäste - maskinfäste

 Art.nr                  Storlek     Färgkod    Övrigt

E6-PH00-70 00    
E6-PH0-70 0    
E6-PH1-70 1    
E6-PH2-70 2    
E6-PH3-70 3    

 

 

Längd 90-95 mm - 1/4''fäste - maskinfäste

 Art.nr                  Storlek     Färgkod     Övrigt

E6-PH1-90 1 guld  
E6-PH1-90 2 guld  
E6-PH1-90 3 guld  

 

 

Längd 150 mm - 1/4''fäste - maskinfäste

 Art.nr                  Storlek     Färgkod    Övrigt

E6-PH1-150 1    
E6-PH2-150 2    
E6-PH3-150 3