Bits och Klingor

Bitssatser
art.nr C6-985
Fabrikat PB Swisstools

Art.nr

Innehåll – 10 st 25 mm bits

C6-985

Torx  15,20,25  PH 1,2,3  Insex 3,4,5,6 samt bitshållare 451M 60 mm

C6-986

Spår 2,3,4,5  PH 1,2,3  PZ 1,2,3   samt bitshållare 451M 60 mm

C6-989

Spår 2,3,4  PH 1,2  PZ 1,2  Torx 10,15,20 samt bitshållare 451M 60 mm