Bits och Klingor

Bitssatser
art.nr E6-985
Fabrikat PB Swisstools

Art.nr

Innehåll – 10 st 50 mm bits

E6-985

Torx  15, 20, 25  PH 1, 2, 3  Insex 3, 4, 5, 6

E6-986

Spår 2, 3, 4, 5  PH 1, 2, 3  PZ 1, 2, 3

E6-989

Spår 2, 3, 4  PH 1, 2  PZ 1, 2  Torx 10, 15, 20