0 Produkter
0 kr

Om oss

Teuber & Blomdahl AB levererar verkyg och utrustning för elektronikindustrin. Detta har vi gjort i över 30 år. Vi erbjuder våra kunder en kompetent leverantör där produktsortiment, branscherfarenhet, korrekta och snabba leveranser, bra priser samt ett utpräglat kvalitetstänkande utgör hörnstenarna. Vi vill långsiktigt hjälpa våra kunder till bättre lösningar.

Merparten av våra produkter importeras från kvalitetstillverkare runt om i världen.

Har du möjlighet så är du välkommen till vår butik/utställning/lager/kontor på Ebbe Lieberathsgatan 19 i södra Göteborg. Här kan du se och känna på merparten av vårt sortiment t.ex pincetter från Ideal-tek, L-nycklar från PB Swisstools, HIOS skruvdragare, Throna ESD stolar eller mikroskop etc.

Produkterna i vår webshop är i nästan alla fall lagerförda och kan levereras omgående.

 

Kontakta oss på telefon 031-206960 eller mail info@teuber.se

 

Det är de små detaljerna som gör helheten!

 

Allmänt

Priser anges i SEK exklusive mervärdeskatt. Fraktkostnad tillkommer. Fraktkostnad 95.- för småpaket upp till 5 kg - högre vikt, skrymme eller farligt gods blir ökad fraktkostnad.  För farligt gods tillkommer en avgift för begränsad mängd farligt gods om 40 kr. För beställningar under 300 kr tillkommer en småorderavgift om 120 kr. Leveranser skickas DHL Företagspaket om ej annat anges. 

Vi föredrar att skicka pdf-fakturor per mail men vi kan naturligtvis skicka fakturor med post. Vi kan även skicka E-fakturor (återkom i så fall med GLN-kod).

 

Kvalitetspolicy
Vår slogan är ” High Quality Tools ”
Med leverantörer som ideal-tek S.A., PB Swisstools AG, HIOS, Throna etc. levererar vi produkter av hög kvalitét. För de flesta proffsanvändare är dålig kvalitét dyrt - hög kvalitét lönar sig.
Vi tror på långsiktiga kundrelationer med kunder som anlitar oss år efter år. Då krävs bra kvalitét.

 

Mänskliga rättigheter

Teuber & Blomdahl respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter.

Vi är inte delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

 

Arbetsrätt

Vi upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning och alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. Vi erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor och vi följer arbetstidslagen. Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal. Vi tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år.

All diskriminering, oavsett etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, ålder, funktionshinder, medlemskap i fackförening, och sexuell läggning, ska undvikas vid anställning eller yrkesutövning. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna.


Miljöpolicy
För Teuber & Blomdahl AB är miljöfrågorna en integrerad del av affärsverksamheten med syfte att uppnå en varaktigt hållbar utveckling, vilket innebär att naturresurserna utnyttjas så att inte kommande generationers livsvillkor äventyras. Detta skall ske genom en kontinuerlig strävan att ständigt förbättra oss och förebygga föroreningar.
Då vår verksamhet främst består av handel och distribution, varför miljöpåverkan är i huvudsak hänförlig till transporter och förpackningsmaterial.
Teuber & Blomdahl AB har ett åtagande om att uppfylla miljölagar och andra miljökrav. Miljöåtgärder skall vidtas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.  Vi uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

 

Anti-korruption

Vi motsätter oss korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning.

Vi arbetar för att förhindra och undvika alla typer av intressekonflikter som kan uppstå p.g.a. representation eller gåvor.

 

Personuppgifter - Integritetspolicy

Nedan beskrivs hur vi på Teuber & Blomdahl Elektronikverktyg AB behandlar våra kunders personuppgifter.
Vänligen notera att denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

 Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund:
• namn
• adress
• e-postadress
• telefonnummer
• användarnamn och lösenord
• orderinformation
• IP-nummer
• annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, leverera varor, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.


Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som tillhandahåller vår e-handelsplattform.  Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.


Cookies
Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.
Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.
Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

 

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet. Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

 

 Vektyg och instrument för dental, läkemedel, sjukhus och veterinär - se vår systersajt www.medicaltools.se

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.